बाबाचे दोन शब्द.. आणि अस्मादिक ढगात.

 

कधीकधी एखाद्याचे कौतुकाचे दोन शब्दही तुम्हाला ढगात जायला पुरेसे असतात.. बाबाला.. म्हणजे अनिल अवचट.. माझी बावनखणी लेखमालिका पाठवत होतो.. पण तो वाचत असेल असं कधी वाटलंच नाही.. आणि एक दिवस एका लेखावर इमेलने त्याचा प्रतिसाद आला..

“वा वा, तू तर माझी सकाळ साजरी केलीस…”
– बाबा

मग काय..?? अस्मादिक ढगातच.
त्यानंतर फू बाई फू ग्रॅन्ड फिनाले मध्ये झालेल्या माझ्या एका स्कीटची लींक त्याला पाठवली आणि त्याच्या उत्तरानी तर एकदम ‘भारी लेखक’ वगैरे असल्यासारखं वाटलं.. त्यानी लिहलं होतं..

“वा मित्रा, उत्तम आहे. अगदी उत्स्फूर्त विनोद आहे. अनपेक्षित आहे.
फार , फार म्हणजे फार हसलो.”
– बाबा

मध्येच एका लेखाला त्यानी… “ह्या वेळची भट्टी जमली आहे…”  असं लिहलं आणि मग पुढचे लेख त्याच धुंदीत लिहले.. शेवटी एकदा त्याच्याकडे जाऊन एक लेख वाचण्याचं धाडस केलं.. त्यावेळेस बाबा चित्र काढत होता..

मला म्हणाला..
“हे चित्र म्हणजे तु जे वाचतोयेस त्याचं रेकॉर्डींग आहे. जेंव्हा जेंव्हा हे चित्र पाहीन तेंव्हा तेंव्हा तुझी आठवण होईल.. “

मी हे चित्र जेंव्हा जेंव्हा पाहतो.. बाबानी केलेल्या कौतुकाची आठवण होते.. 😉

Babach Chitra  Baba & Dhund Ravi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s