बेचिराख….

त्याच्या बेभान आवेगाच्या वर्षावातुन
ओसांडणारा
परमोच्च तृप्ततेचा एक स्वर्गीय स्पर्श,
तिच्या दमलेल्या श्वासातुन ओघळून
तिच्या पापण्यांवर रेंगाळताना
तिला बेचिराख करुन गेला….

तिच्या कणाकणातुन झिरपणा-या
कस्तुरीगंधानं
आधिच निष्प्रभ झालेला तो,
तिच्या डोळ्यावर चढलेला बेपर्वा कैफ पाहून
स्तिमितच झाला….

तिच्या हरण्यामुळे… आज तो जिंकुनही हरला होता…
त्याच्या जिंकण्यामुळे… आज ती हरुनही जिंकली होती…

धुंद रवी

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s